calendar dojo facebook instagram language vimeo

稽古時間

  1. I 基礎稽古 初心者向
  2. II 経験者
  3. III 経験者
 
 
II 18.30 – 19.45
I 20.00 – 21.15
II 8.00 – 9.00
 
I 18.30 – 19.45
II 20.00 – 21.15
 
 
I 18.30 – 19.45
 
II 8.00 – 9.00
 
II 18.30 – 19.45
I 20.00 – 21.15
 
I 17.00 – 18.15
III 18.30 – 19.30
 
II 8.00 – 9.00
 
 
 

指導員

ロースマリー・シャイブラー 火曜日 夕稽古 I 木曜日 夕稽古 II、I
ディルク・クロップ その他すべて